Haber Detayı
26 Aralık 2017 - Salı 16:08 Bu haber 1695 kez okundu
 
İLAN RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 1.305.000,00.-TL muhammen bedelle açık artırma ihale suretiyle ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere şartname dahilinde satışı yapılacaktır.
RESMİ İLAN Haberi
İLAN  RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen dükkanın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 1.305.000,00.-TL muhammen bedelle açık artırma ihale suretiyle ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere şartname dahilinde satışı yapılacaktır.

1-Dükkanın  muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Kat.İrt

No

Arsa Pay/Payda

 

Katı

Muhammen Bedeli

 

Geçici Teminatı

(3)

1

Çarşı

5

4

15

37.000/

3622,000

(16,77 m²)

Zemin

1.305.000,00 TL

39.150,00 TL

        

2- İhale  09.01.2018 Salı günü , saat 15.00’ te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen;

       a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı)

b. Şirket olarak katılacaklar için;

    b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

    b.2- Ticaret odası sicil kaydı

    b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

    b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

    b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

    b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

    b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı)

    b.8- Tebligat için adres beyanı

    b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların 

       şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka  

       kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

  d.2- Geçici teminat  makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

d.4- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

4-Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

5-İdarenin Adresi:

Belediye  Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat:2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100   RİZE

Telefaks:   0464 214 40 91

Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr

6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz İhale Büro Şefliğinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

       İLANEN DUYRULUR

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN, , RİZE, BELEDİYE, BAŞKANLIĞINDAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı